Đối tác

Hình ảnh hoạt động

Trang chủ Khách hàng Bệnh Viện Huyện Bình Chánh
Bệnh Viện Huyện Bình Chánh

Bệnh viện huyện Bình Chánh trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh theo quyết định số 100/2007/QĐ-UBND, của UBND Tp.Hồ Chí Minh ký ngày 26 tháng 7 năm 2007.

Bệnh viện Huyện Bình Chánh là một bệnh viện đa khoa, nằm ở cửa Tây của Tp.Hồ Chí Minh. Trong tương lai, để giải quyết tình trạng quá tải tại các BV trung tâm thành phố, ngành y tế TP.HCM sẽ phát triển Bệnh Viện Bình Chánh thành Bệnh viện hạng 1 với hơn 1000 giường bệnh và 14 khoa.

Địa chỉ: E9/5 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh
Qui mô: Bệnh Viện Bình Chánh là bệnh viện đa khoa, với hơn 14 khoa, hơn 100 giường bệnh.